Duyurular

SUSAD 1. Olağan Genel Kurul Toplantısını yaptı. Yapılan faaliyetler Genel Kurul Üyeleri tarafından takdirle karşılandı. Toplantıda dilek ve temenniler maddesinde, katılımcıların önerisi derneğin bu güne kadar gösterdiği başarıyı, bu günden sonra da ivmesini yükselterek hızla devam ettirmesi yönündeydi. Genel Kurul’un tamamının onayıyla belirlenen Yönetim Kurulu ve görevleri; Başkan; Rahman KILIÇ Başkan Yardımcısı; Serhan YILDIZ Sekreter; […]

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28157 (3.mükerrer) TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gıda ile doğrudan ya da dolaylı olarak temas eden veya temas etmesi beklenen madde ve malzemelerin; insan sağlığının yüksek seviyede […]