HAKKIMIZDA

Son yüzyılımızda dünyada yükselen değer olarak yer alan Sivil Toplum Kuruluş (NGO) algısı ve ortak hareketten elde edilen gücün katkılarıyla insanların büyük başarılara imzalar attıklarını, sorunların çözümünde önemli ve kalıcı sonuçlar elde ettiklerini gördük.

Sivil Toplum hareketinin sektörel hizmetlerde de ciddi anlamda yayılarak, çalışmaların verimliliğini arttırdığını ve maksimum faydaya imkan sağladığının bilincinde olan 14 su firması temsilcisi SU SANAYİCİLERİ VE ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (SUSAD)’ı 2008 yılında kurduk.

Her sektörel STK’da olduğu gibi, alanın içinde yaşayan, sorunlarla birebir muhatap olan kişiler olarak her kurucu üyemizin ciddi bilgi ve tecrübe birikimini ilk toplantımızda bir araya getirdik. Böylece AR-GEçalışması tamamlanmış, projelerini aciliyet sırasına göre tasnif etmiş, sorunları ve çözümleriyle ilgili önemli bilgi birikimini tamamlamış bir dernek olarak yola çıkmış olduk.

Amacımızı gerçekleştirmek için farklılıklarımızı zenginlik olarak görme kararlılığımız birçok sorunu daha ortaya çıkmadan bertaraf etmiş oldu.

Ortak paydada buluşmayı ve sektörle ilintili her kişi/kurum/kuruluşun haklı taleplerinin gerçekleştirilmesinde öncülük etmeyi görevimiz bildik.

Bu bilinçler çerçevesinde aşağıdaki çalışma ilkelerimizi derneğimizin değişmez sloganları olarak belirledik.

  • Sektörde hizmet veren tüm firmaları kapsamak
  • Sektörde faaliyet gösteren firmaların ve kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmak
  • Evrensel bilgiye tutunarak yerel çözümler üretmek
  • Edindiği bilgiyi daima sektör yararına kullanmak
  • Doğal kaynakların doğru kullanılması için en ufak bir israfın gözden kaçmamasına azami derecede gayret göstermek
  • Her siyasi oluşuma aynı mesafede durmak
  • Aynı amaçla hareket eden; kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak
  • Sektörde faaliyet gösteren firmaların kamu hizmeti verdiği bilincini topluma yaymak
  • Tarafsızlık ilkesi çerçevesinde sektörde hizmet verdiği halde yönetmeliklerdeki yaptırımları yerine getirmeyerek sektöre zarar veren firmalar ile ilgili hukuki yaptırımı takip etmek ve hızlandırmak